பராஷா மிஷ்பாடீம் (சட்டங்கள் ): ஒருமுறை நாங்கள் அடிமைகள்

மிஷ்பாடீம் (சட்டங்கள் ) מִּשְׁפָּטִים

யாத்திராகமம்21:1–24:18; எரேமியா34:8–2233:25–26; மத்தேயு17:1–11

பராஷா பெயர்18 மிஷ்பாடீம், מִּשְׁפָּטִים

கடந்த வார வேதத்தின் ஒரு பகுதியில், சினாய் மலையில் இஸ்ரயேல் பத்து கட்டளைகளைப் பெற்றது.

இந்த வாரம், கடவுள் குறிப்பிட்ட விதிகளை அளிக்கிறார்-மிஷ்பாடீம் என்று அழைக்கப்படும் சட்டங்கள், அதாவது நியாயத்தீர்ப்புகள். இவை அவருடைய புனித தேசத்தின் அன்றாட வாழ்க்கையை நீதியிலும் தார்மீக கொள்கைகளிலும் வழிநடத்தும் நோக்கம் கொண்டவை.

ஒருமுறை நாங்கள் அடிமைகள்

யாத்திராகமம் 21:2

இஸ்ரயேலர்கள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டதால், கடவுளின் மிஷ்பாடீமில் முதலாவதாக  பணியாட்கள் மற்றும் அடிமைகளைக் குறித்துச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ரபிகளின் கூற்றுப்படி, ஆறு ஆண்டுகள் 6,000 ஆண்டுகளைக் குறிக்கின்றன, அவை இறைவனுக்கு சேவை செய்ய நாம் உழைப்போம். சுதந்திரத்தின் ஏழாம் ஆண்டு மெசியானிய யுகத்தை குறிக்கிறது-ஆயிரம் ஆண்டுகள் நாம் எருசலேமிலிருந்து மேசியாவுடன்  ஆட்சி செய்வோம், அவர் அவருடைய தந்தை தாவீதின் சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருப்பார்.

யாத்திராகமத்தில் பல வசனங்கள் பின்னர், எகிப்தில் இஸ்ரயேலரின் வேதனையான அனுபவங்கள் மீண்டும் முன்னிலைப்படுத்தப்படுகின்றன, இந்த முறை வெளிநாட்டவருக்கு பச்சாதாபத்தை ஏற்படுத்தும் விதத்தில் உள்ளது. வெளிநாட்டினரை இரக்கத்துடனும் மரியாதையுடனும் நடத்த வேண்டும் என்று கடவுள் இஸ்ரயேலருக்குக் கட்டளையிடுகிறார்.

யாத்திராகமம் 22:21

மொத்தத்தில், பராஷா மிஷ்பாடீம் 53 மிட்ஸ்வோட் (கட்டளைகள்) —23 கட்டாயக்  கட்டளைகளையும் 30 தடை செய்யப்பட்டவைகளையும் கொண்டுள்ளது.

சில வேத அறிஞர்களால் “உடன்படிக்கை சட்ட தொகுப்பு” என்றும் அழைக்கப்படும் இந்த தொடர் சட்டங்கள், கொலை, கடத்தல் மற்றும் தாக்குதல் போன்ற பல்வேறு வன்முறைக் குற்றங்களுக்கு அபராதம் விதிக்கின்றன. திட்டமிட்டு கொலை, கடத்தல் மற்றும் வேலைநிறுத்தம் செய்தல் அல்லது பெற்றோரை சபிப்பது கூட மரண தண்டனையை பெற்றுத் தந்தது.

யாத்திராகமம் 21:17

விலங்குகளால் ஏற்படும் தாக்குதல் மற்றும் காயங்களுக்கு எவ்வாறு இழப்பீடு வழங்குவது, அத்துடன் பயிர்கள் அல்லது கால்நடைகளுக்கு சேதம் ஏற்படுவது குறித்தும் சட்டங்கள் வழங்கப்பட்டன. கன்னிப் பெண்களை மயக்குவது, சூனியம், மிருகத்தனம், உருவ வழிபாடு மற்றும் சமூகத்தின் பின்தங்கியவர்களை தவறாக நடத்துவதை அவை தடைசெய்கின்றன.

இந்தச் சட்டங்களின் மீறல்கள் பெரும்பாலும் கடுமையான தண்டனைகளைச் சுமக்கின்றன. கடவுள் முகாமுக்குள் அமைதியையும் ஒழுங்கையும் வைத்திருக்க விரும்பியதால் விதி மீறினால் கல்லெறிவதன் மூலம் மரணம் எனும் நிலை இருந்து வந்தது.

ஆனால் அதை விட அதிகமாக கடவுள் நீதி மற்றும் தனி நபரின் நல்வாழ்வில் உண்மையான அக்கறை கொண்டவர். உதாரணமாக, ஒரு விதவை அல்லது தந்தையற்ற குழந்தை யாராவது தவறாக நடந்து கொண்டால், கடவுளிடம் கூக்குரலிட்டால், கடவுள் தம்முடைய கடுமையான கோபத்தை அவர்களுடைய அடக்குமுறையாளரின் மீது ஊற்றி அவர்களைக் கொன்றுவிடுவார் என்று வாக்குறுதி அளிக்கிறார், யாத்திராகமம் 22: 22-24

ஷப்பாத் மற்றும் நியமிக்கப்பட்ட நேரங்களை நினைவில் கொள்க

இந்த வார பராஷா ஷப்பாத்தின் சட்டத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறது, இது ஒவ்வொரு ஏழாம் நாளிலும் மக்கள் கடைப்பிடிக்கும் ஓய்வுநாளை விட அதிக முக்கியமானதாக உள்ளது.

ஒவ்வொரு ஏழு வருடங்களுக்கும் ஓய்வை அனுபவிக்க நிலம் விவசாயத்தில் இருந்து தவிர்க்கப்பட விதி உள்ளது. ஒவ்வொரு ஏழாம் ஆண்டில் வரும் ஷெமிட்டா என்று அழைக்கப்படும் இந்த ஷப்பாத் காலத்தில், இஸ்ரயேல் நிலத்தை தரிசு நிலமாக வைத்திருக்க அறிவுறுத்தல் செய்யப்படுள்ளது.

யாத்திராகமம் 23:10–11

அதேபோல், மூன்று யாத்திரை திருவிழாக்கள் வயது வந்த யூத ஆண்களெல்லாம் இறைவன் முன் தோன்ற வேண்டிய காலம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன: Pesach / פֶּסַח‎ / பெசாக் (பஸ்கா பண்டிகை), Shavuot / שָׁבוּעוֹת / ஷாவூவோத் (பெந்தெகொஸ்தே பண்டிகை) மற்றும் Sukkot / סֻכּוֹת / சுக்கோத் (கூடாரப் பண்டிகை).

யாத்திராகமம் 23:17

இந்த பராஷாவில், கடவுள் இஸ்ரயேலுக்குக் கொடுத்த உடன்படிக்கை புத்தகத்தை மோஷே எல்லா மக்களுக்கும் முன்பாக வாசிக்கிறார். கடவுளின் சட்டத்தைக் கடைப்பிடிப்பதில் மக்கள் உறுதியளித்த பிறகு, மோஷே பலிபீடத்தின் மீதும் மக்கள் மீதும் இரத்தத்தைத் தெளிப்பார், ஏனென்றால் எல்லா உடன்படிக்கைகளும் முறையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டு பொதுவாக இரத்தத்தால் மூடப்பட்டிருக்கும்.

யாத்திராகமம் 24:7–8

அதேபோல், புதிய உடன்படிக்கை இரத்தத்தால் மூடப்பட்டிருந்தது-அதாவது மேசியா, இயேஷூவா, கடவுளின் ஆட்டுக்குட்டி. தம்முடைய சீஷர்களுடனான பஸ்கா உணவில், இயேசு மீட்பின் கோப்பையை பிடித்துக்கொண்டு, “உங்களுக்காக ஊற்றப்படும் இந்த கோப்பை என் இரத்தத்தில் புதிய உடன்படிக்கை” என்று கூறினார். லூக்கா 22:20

எல்லா மனிதர்களை விடவும் மிகவும் நீதியுள்ளவர் – இயேஷூவா ஹமாஷியாக், தங்கள் சார்பாக அவருடைய தியாகத்தை ஏற்றுக் கொள்ளும் எல்லா தலைமுறையினருக்கும் இறுதி பிராயச்சித்தமாக ஆனார்.

ஏசாயா 42: 6-7

ஷப்பாத் ஷெகாலீம் שַׁבָּת שְׁקָלִים

பூரிம் மற்றும் பஸ்கா பண்டிகைகளுக்கு வழிவகுக்கும் நான்கு பராஷாக்களில் முதல் வாரம் இந்த வாரம் தொடங்குகிறது.  

இந்த வாரத்தின் ஷப்பாத்தை Shabbat Shekalim / שַׁבָּת שְׁקָלִים / ஷப்பாத் ஷெகாலீம் (ஷெக்கல்களின் ஷப்பாத்) என்று அழைப்பதால், ஒரு மாஃப்டிர் எனப்படும் சிறப்பு வாசிப்பு சேர்க்கப்படுகிறது. Maftir מַפְטִיר மஃப்டீர் ஹஃப்டாரா, அதாவது முடிவுக்கு வருகிறது என்று பொருள்.

இந்த வாரத்தின் யாத்திராகமம் 30:11-16 சிறப்பு வாசிப்பு, பராஷாவை முடிக்கிறது மற்றும் இது கூடாரத்திற்கான அரை ஷேகல் வரியுடன் தொடர்புடையது.

ஷெகாலீம் என்பது எபிரேய வார்த்தையான ஷெக்கெலின் பன்மை வடிவமாகும், இது பண்டைய இஸ்ரயேலின் நாணயமாக இருந்தது. இது இன்றைய நவீன மாநிலமான இஸ்ரயேலிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஒவ்வொரு யூத வயது வந்த ஆணும் (20 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவர்கள்) கூடாரத்தை கட்டியெழுப்புவதற்கும் பராமரிப்பதற்கும் அரை ஷெக்கெலைக் கொடுக்க வேண்டியிருந்தது.

தேசிய அளவில், பணக்காரர்களும் ஏழைகளும் தனிப்பட்ட நலன்களை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு, கூடாரத்தை கட்டியெழுப்புவதற்கான குறிக்கோளுக்கு சமமாக பங்களிப்பதன் மூலம் ஒன்றுபட்டனர்.

அரை ஷெக்கெலை நினைவுகூரும் வகையில், ஆண்டின் இந்த நேரத்தில், சில யூத மக்கள் யூத கற்றல் நிறுவனங்களுக்கு பங்களிக்கின்றனர்.  

இறைவனின் வேலையைச் செய்கிறவர்களின் பராமரிப்பு மற்றும் இயக்கச் செலவுகளுக்கு நிதி பங்களிப்பதன் முக்கியத்துவத்தை ஷப்பாத் ஷெகாலீம் ஒரு நல்ல நினைவூட்டலாகவும் இருக்கிறது.

யாத்திராகமம் 30: 14-16

கோவில் காலங்களில், Machatzit HaShekel / מַחֲצִית הַשֶּׁקֶּל / மஹ்ஹட்ஸீத் ஹாஷெக்கெல் என்று அழைக்கப்படும் அரை-ஷெக்கெல் வரி நிசான் மாதம் முதல் ஆண்டுதோறும் செலுத்தப்பட இருந்தது.

நிசான்  மாதத்தில் பஸ்கா பண்டிகை ஏற்படுவதால் இந்த வரி வசூல் குறிப்பிடத்தக்க மற்றும் நடைமுறைக்குரியதாக இருந்தது, மேலும் இந்த கூடுதல் நிதி சமூகம் சார்ந்த  உயிர்ப்பலி தேவைக்காக கால்நடைகளை வாங்க அனுமதித்தது.

வரிக்கான நினைவூட்டல் முந்தைய மாதமான அடார் சமயம் மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது, பஸ்கா பண்டிகைக்காக ஜெருசலேமுக்கு வருடாந்திர யாத்திரைக்கு முன்னர் மக்கள் தங்கள் கட்டணத்தை தயார் செய்ய நேரம் கொடுத்தனர்.

கோவில் மற்றும் அதன் பாத்திரங்கள், கோயிலுக்கான சாலைகள் மற்றும் பாதைகள், ஊதியங்கள் மற்றும் பஸ்காவுக்கு முந்தைய சுத்திகரிப்புக்கு மிக்வோட் எனப்படும் சடங்கு குளியல் பராமரிப்பிற்கும் நிதி பங்களித்தது. மிக்வா தொட்டிகள் சரியாக பராமரிக்கப்படாவிட்டால், அது கோஷராக(தகுதியானதாக) இருக்காது, சடங்கு நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்த முடியாது.

ஆகவே, கர்த்தருடைய வேலையைச் செய்கிற இடங்களுக்கும், ஆன்மீக ரீதியில் நமக்கு உணவளிக்கப்படுகின்ற இடங்களுக்கும் நாம் ஆதரவில் உண்மையுள்ளவர்களாக இருப்பதற்கான நம் உறுதிப்பாட்டை புதுப்பிக்க ஷப்பாத் ஷெகாலீம் ஒரு அருமையான நேரமாக அமைகிறது.

Prev
Next