பராஷா டெரூமா (காணிக்கை ): உடன்படிக்கைப் பெட்டி

பராஷா பெயர்19 டெரூமா, תְּרוּמָה

இந்த வார டோரா வாசிப்பின் இந்த தலைப்பு, டெரூமா (תְּרוּמָה) என்பது எபிரேய வார்த்தையிலிருந்து காணிக்கை, பரிசு அல்லது பங்களிப்பு என்று பொருள். இந்தப்  பராஷாவில், வனாந்தரத்தில் ஒரு சரணாலயம் கட்டுவதற்காக இஸ்ரயேல்  மக்களிடமிருந்து ஒரு உற்சாகபலி எடுக்க கர்த்தர் மோஷேக்கு கட்டளையிடுகிறார்.

மிஷ்கான் என்று அழைக்கப்படும் இந்த சரணாலயம், கடவுளின் புனித பிரசன்னம்  மக்களுக்கு மத்தியில் காணக்கூடிய ஒரு நினைவூட்டலாக இருந்தது.

விலைமதிப்பற்ற உலோகங்கள் மற்றும் கற்கள், நேர்த்தியான கைத்தறி, விலங்குகளின் தோல்கள், மரம், விளக்குகளுக்கு எண்ணெய், தூபத்திற்கான மணம் மசாலா ஆகியவை காணிக்கை பொருள்களில் அடங்கும் என்று மக்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.

“விருப்பத்தோடும் இருதயத்திலிருந்தும்” கொடுத்தவர்களிடமிருந்து மட்டுமே காணிக்கை எடுக்கும்படி கர்த்தர் மோஷேக்கு அறிவுறுத்தினார்.

 2 கொரிந்தியர் 9:7

நம்முடைய பாவ இயல்பு காரணமாக, நாம் சுயநலவாதிகளாகவும், எதைப் பெற முடியுமோ அதைத் தேடுகிறோம்; ஆனால் பெறுவதை விட கொடுப்பது மிகவும் பாக்கியம் என்று வேதாகமம் சொல்கிறது. (அப்போஸ்தலர் 20:35)

இந்த விஷயத்தின் உண்மை என்னவென்றால், நாம் குறிப்பாக இறைவனின் வேலையை நோக்கி கொடுக்கும்போது, நாம் கொடுத்ததை விட மிக அதிகமாக திரும்பப் பெறுகிறோம். நாம் தாராளமாகக் கொடுக்கும்போது, அதற்குப் பதிலாக தாராளமாகப் பெறுவோம்.

லூக்கா 6:38

சரணாலயம் கட்டுதல்

யாத்திராகமம் 25:8–9

இஸ்ரயேலர் கடவுளின் பிரசன்னத்திற்காக ஒரு சரணாலயத்தையும் அதன் அனைத்து அலங்காரங்களையும் உருவாக்க வேண்டும். அவர்கள் கற்பனை செய்த எந்தவொரு வடிவமைப்பினாலும் அவை உருவாக்கப்படக்கூடாது, ஆனால் கடவுளின் குறிப்பிட்ட வரைபடத்தின்படி மட்டுமே, கடவுள் மோஷேயை மலையில் காட்டினார்.

யாத்திராகமம் 25:40

இந்த வனப்பகுதி சரணாலயம் பரலோகத்தில் சாட்சியத்தின் கூடாரத்தின் உண்மையான ஆலயத்தின் நகலாக இருந்தது. வெளிப்படுத்துதல் 15: 5)

கூடாரத்தில் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த “அலங்கரித்தல்” என்பது ஆரோன் ஹப்ரீத்   הַבְּרִית אָרוֹן  அல்லது “உடன்படிக்கைப் பெட்டி” ஆகும், இது தங்கத்தால் மூடப்பட்ட அகாசியா மரத்திலிருந்து தயாரிக்கப்பட வேண்டும். அதில், கற் பலகைகளில் எழுதப்பட்ட பத்து கட்டளைகள்  வைக்கப்பட்டு  இருந்தன.

புதிய உடன்படிக்கையில் எபிரேயர் புத்தகத்தின்படி, அதில் மன்னா மற்றும் ஆரோனின் தடியுடன் ஒரு தங்கப் பானையும் இருந்தது, ஆனால் அது சாலொமோன் ராஜாவின் காலத்தில், இராஜாக்கள் புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருந்தாலும், பேழையில் இரண்டு கற் பலகைகள் மட்டுமே இருந்தன. (1 இராஜாக்கள் 8: 9)

உடன்படிக்கைப் பெட்டியின் நிகழ்வுகள்

ஆரோன் ஹப்ரீத் குறித்து டனாக்கில்(பழைய ஏற்பாடு) பல கதைகள் உள்ளன, அவை அதன் வரலாற்றின் ஒரு பகுதியை நமக்குத் தருகின்றன.

வனாந்தரத்தில் அலைந்து திரிந்த 40 ஆண்டுகளில், இஸ்ரயேலர் நான்கு தங்க வளையங்கள் ஊடாக வைக்கப்பட்ட கம்பங்களை பயன்படுத்தி தொங்கலிட்டு பேழையை எடுத்துச் சென்றனர்.

அவர்கள் முகாமிட்டபோது, பேழை கூடாரத்திற்குள் வைக்கப்பட்டது.

யோசுவா தலைமையிலான இஸ்ரயேலர்  வாக்குப்பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்குள் சென்றபோது ஆசாரியர்கள் பேழையை யோர்தான் நதிக்குள் கொண்டு சென்றார்கள்.

ஏழு நாட்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை எரிகோ நகரைச் சுற்றி பேழை எடுத்துச் செல்லப்பட்டது. ஏழாம் நாளில், ஏழு பூசாரிகள், ஏழு ஷோஃபரோட் (ஆண் ஆட்டின் கொம்புகளால் ஆன எக்காளம்) ஊதி, ஏழு முறை பேழையுடன் அணிவகுத்துச் சென்றனர், ஒரு பெரிய கூச்சலுடன், எரிகோவின் சுவர்கள் கீழே விழுந்தன, அவர்கள் உள்ளே சென்று நகரத்தை கைபற்றினர். (யோசுவா 6: 16-20)

ஏலியின் காலத்தில், இஸ்ரயேலர்  பேழையை போருக்கு கொண்டு சென்றனர், அதன் இருப்பு பெலிஸ்தர்களுக்கு எதிராக வெற்றியைப் பெறும் என்று நம்பினர்.

மாறாக, அது பெலிஸ்தர்களால் கைப்பற்றப்பட்டது. பெலிஸ்தர்கள் பேழையைக் கொண்டுவந்த ஒவ்வொரு இடத்திலும் துரதிர்ஷ்டம் ஏற்பட்டது, எனவே அவர்கள் அதை இஸ்ரயேலுக்கு திருப்பி அனுப்பினார்கள்.

தாவீது ராஜா அதை எருசலேமில் கூடாரத்தில் அதன் சரியான இடத்திற்கு கொண்டு வரும் வரை இது சுமார் 20 ஆண்டுகளாக கிரியாத்-யாரீமில் இருந்தது. (2 சாமுவேல் 6:17-20; 1 நாளாகமம் 15: 1–3; 2 நாளாகமம் 1: 4)

பேழைக்கு என்ன நடந்தது?

இன்றும், பேழையின் இடம் ஒரு மர்மமாகவே உள்ளது.

உடன்படிக்கைப் பெட்டிக்கு இறுதியில் என்ன நடந்தது என்பது குறித்து பல கோட்பாடுகள் உள்ளன. கிமு 587ல் எருசலேம் மற்றும் சாலமன் ஆலயத்தை அழித்தபோது பாபிலோனியர்கள் கப்பல்களையும் பெட்டியையும் எடுத்துச் சென்றதாக பொதுவாக நம்பப்படுகிறது (1 எஸ்ட்ராஸின் புத்தகத்தின்படி):

“அவர்கள் கர்த்தருடைய பரிசுத்தப் பாத்திரங்கள் அனைத்தையும் பெரியதாகவும் சிறியதாகவும் தேவனுடைய பெட்டியின் பாத்திரங்களையும், ராஜாவின் பொக்கிஷங்களையும் எடுத்து பாபிலோனுக்கு எடுத்துச் சென்றார்கள்.” (1 எஸ்ட்ராஸ் 1:54)

எவ்வாறாயினும், பாபிலோனியர்கள் பேழையை எடுத்துச் சென்றதாக வேதாகமத்தில்  சொல்லப்படவில்லை, மேலும் பல கண்டுபிடிப்புகள் அறிவிக்கப்பட்டது, இருந்தபோதிலும், அதன் இருப்பிடம் ஒருபோதும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை.

ரோமர்களால் இயேஷூவா (இயேசு) தூக்கிலிடப்பட்ட இடத்தில்தான் இது இருப்பதாக சிலர் நம்புகிறார்கள், அவருடைய இரத்தம் பூமிக்குக் கீழே உள்ள கருணை இருக்கை மீது தெளிக்கப்பட்டது.

அதேபோல், மேற்கு சுவர் சுரங்கங்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் செய்யும் பார்வையாளர்கள் உடன்படிக்கைப் பெட்டி புதைக்கப்பட்டதாக மற்றவர்கள் நம்பும் இடத்திற்கு மிக அருகில் அழைத்துச் சென்று காட்டப்படுகிறார்கள்.

கருணை இருக்கைக்கு மேல் தங்க கெருவீம்

பேழையின் மூடி மற்றும் கருணை இருக்கைக்கு மேல் இரண்டு தங்க கெருவீம்கள் வைக்கப்பட்டன. பேழையின் மூடி மேலேயும் இந்த இரண்டு கெருவீம்கள் நடுவே நின்றும் கடவுள் மோஷேயுடன் பேசினார்.

சில வேதவசனங்கள் இதை கடவுளின் சிம்மாசனம் என்று பேசுகின்றன. (2 சாமுவேல் 6:2; ஏசாயா 37:16)

எசேக்கியா ராஜா ஜெபித்தபோது, ​​அவர் YHVHஐ, கெருவீம்களுக்கு மேலே சிங்காசனம் செய்தவர் என்று உரையாற்றினார் (உடன்படிக்கைப் பெட்டியின் கருணை இருக்கையைக் குறிப்பிடுகிறார்).

ஏசாயா 37:16

“சட்டம்” பேழையின் அஸ்திவாரத்தை உருவாக்கியது என்பதை நாம் கவனிக்கலாம், மேலும் கடவுளுடனான தொடர்பு கருணை இருக்கையிலிருந்து வெளிவந்தது.

கடவுளுடனான நமது உறவு எப்போதும் அவருடைய கருணையால் வடிகட்டப்படுகிறது.

ஆனால் “கருணை இருக்கை” என்றால், சரியாக என்ன அது? எபிரேய மொழியில் இது Kapporet / כַּפֹּרֶת / கப்போரெத் என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது Kapparah / கப்பாரா என்ற வார்த்தையிலிருந்து வந்தது, பிராயச்சித்தம் என்பது இதன் பொருள். இந்த வார்த்தையின் வேர்ச்சொல் கஃபார், அதாவது “மறைப்பது” பொருள்.

கருணை இருக்கை உடன்படிக்கைப் பெட்டிக்கு ஒரு பொன் மறைப்பாக இருந்தது, ஆனால் அது கடவுள் தனது கருணையின் மூலம் நமக்குக் கொடுக்கும் நம்முடைய பிராயச்சித்தத்தைக் குறிக்கிறது.

ஆனால் கெருவீம்கள் (כְּרֻבִים) என்றால் என்ன?

பிரபலமான நவீன நாட்டுப்புறக் கதைகள் அவர்களை புஷ்டியான, நிர்வாணக் குழந்தைகளாகக் குறிக்கின்றன, அவை சிறிய இறக்கைகளைக் பறக்க கொண்டுள்ளன, ஆனால் வேதாகமம் அவர்களை வித்தியாசமாக விவரிக்கிறது.

அவர்கள் முதலில் ஆதியாகமத்தில் எரியும் வாள்களுடன் வலிமைமிக்க தேவதூதர்களாகத் தோன்றுகிறார்கள். ஆதாமும் ஏவாளும் வெளியேற்றப்பட்ட பின்னர் அவர்கள் ஏதேன் தோட்டத்தின் நுழைவாயிலையும், வாழ்வு தரும் மரத்தையும் பாதுகாத்தனர். (ஆதியாகமம் 3:24)

கெருவீம்கள் கடவுளிடம் கபணி செய்யும் சிறகுகள் கொண்ட தேவதூதர்கள். எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி தனது தரிசனங்களில் (எசேக்கியேல் 1 மற்றும் 10 அத்தியாயங்கள்) கண்ட கெருவீம்களின் உருவங்களை நான்கு முகங்கள், நான்கு இறக்கைகள் மற்றும் ஒரு மனிதனின் கைகள் கொண்டதாக விவரித்தார். அவர் கெருவீம்கள் பேசும் போது சர்வவல்லவரின் சத்தம் போல அவர்களின் சிறகுகளின் சத்தத்தை அவர் விவரிகிறார்.  

யூத மதத்தின் பெரும்பாலான பிரிவுகள் (பாரம்பரிய ரபினிக் யூத மதம் உட்பட) கெருவீம்கள் உள்ளிட்ட தேவதூதர்களின் இருப்பை நம்புகின்றன, இருப்பினும் நம்பிக்கைகள் பரவலாக வேறுபடுகின்றன.

மகா பரிசுத்த இடம்

யாத்திராகமம் 26:33

கெருவீம்களின் படங்கள் மகா பரிசுத்த இடத்திலும் (கோடேஷ் ஹாகோடெஷிம்) தோன்றுகிறது, இது சரணாலயத்தின் மற்ற பகுதிகளிலிருந்து தடிமனான, கனமான முக்காடு அல்லது துணியால் பிரிக்கப்பட வேண்டும். முக்காடு நார்த்துணி வகையால் ஆனது. அது  நீலம், ஊதா மற்றும் கருஞ்சிவப்பு நூல் ஆகியவற்றால் நெய்யப்பட்டு,     தங்க கெருவீம்கள் பூத்தையல் செய்யப்பட்டிருந்தது.

மோஷேயால் கட்டப்பட்ட சரணாலயத்தின் மிகவும் புனிதமான மற்றும் உள்ளார்ந்த பகுதியாக மகா பரிசுத்த இடமும், எருசலேமில் உள்ள பண்டைய புனித ஆலயமும் இருந்தது.

Kohen HaGadol / כֹּהֵן הַגָּדוֹל / கோஹேன் ஹகாடோல் (யூத உயர் பூசாரி) மட்டுமே இந்த புனித இடத்திற்குள் நுழைய முடியும், அதன்பிறகு அவர் ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு முறை மட்டுமே யோம் கிப்பூரில் (பாவநிவாரண நாள்) நுழைய முடியும்.

எபிரெயர் 9:6–7

மிகவும் புனிதமான இடத்திற்குள் நுழைவதற்கு முன்பு, கோஹேன் ஹகாடோல் தன்னை நன்கு கழுவி சுத்தம் செய்து கொண்டு, இந்த ஒரு நிகழ்விற்கு என்றே நியமிக்கப்பட்ட சிறப்பான சுத்தமான ஆடைகளை அணிந்து கொள்ள வேண்டும்.

உள்ளே நுழைந்ததும், அவர் தூபத்தை எரிப்பார், இதனால் புகை கண்களை மூடிக்கொண்டு கடவுளை நேரடியாகப் பார்ப்பதற்கு ஒரு தடையாக அமைகிறது. பின்னர் அவர் தனது மக்களின் பாவங்களுக்கும், அவருடைய சொந்த பாவங்களுக்கும் பரிகாரம் செய்வதற்காக உடன்படிக்கைப் பெட்டியின் கருணை இருக்கையின் மீது ஒரு பலியிடப்பட்ட மிருகத்தின் இரத்தத்தைத் தெளிப்பார்.

ஹபக்குக் 1:13

கடவுளின் பரிசுத்தத்தை நாம் லேசாக அல்லது கவனக்குறைவாக கையாண்டு அவருடைய பிரசன்னத்திற்குள் நுழைய முடியாது என்பதை இது வலியுறுத்துகிறது.

ஆகவே, ரோமானிய மரணதண்டனைக் கட்டத்தில் இயேஷூவா ஹமாஷியாக் (மேசியா) இறந்தபோது, ​​முக்காடு இரண்டாகக் கிழிக்கப்பட்டது என்பது மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

மத்தேயு 27: 50–51

எந்த மனிதனும் இந்த முக்காட்டை இரண்டாக கிழிக்கவில்லை; இது கடவுளின் அமானுஷ்ய செயலின் விளைவாக கிழிந்தது. இது யூதர்களின் துக்க வழக்கத்தின் பிரதிபலிப்பாகும். ஒருவர் இறந்த  தன் அன்பானவருக்காக துக்கப்படுகையில், துக்கப்படுபவரின் ஆடை மேலிருந்து கீழாக கிழிப்பர்.

இந்த வழியில்தான் நம்முடைய பரலோகத் தகப்பன் தன் குமாரன் இயேஷூவாவின் மரணம் குறித்து தனது ஆழ்ந்த வருத்தத்தை பகிரங்கமாகக் வெளிக்காட்டினார்.

இந்த ஆச்சரியமான நிகழ்வு, இயேசுவின் பிராயச்சித்த பலியின் மூலம் கடவுளின் பிரசன்னத்தில் இலவசமாக நாம்  அணுகலாம் என்பதைக் குறிக்கிறது. மரணதண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டதில் இயேசு இறந்ததால், மனிதன் இனி கடவுளிடமிருந்து பிரிக்கப்படக்கூடாது,  ஆகையால் இயேசு மூலம் கடவுளின் அருள், உதவி மற்றும் இரக்கம் பெற எந்த நேரத்திலும் கருணை சிம்மாசனத்தில் தைரியமாக வர முடியும்.

 எபிரெயர் 4:16

மோஷேயின் நாட்களில், கடவுளுக்கு முன் சென்றிருக்க முடியாதவாறு ஒரு வலிமையான அரணாக கெருவீம்கள் பாதுகாப்பிற்கு வைக்கப்பட்டிருந்தது, இப்போது கிழிந்த திரைச்சீலை மூலம் நமக்குத் திறக்கப்பட்டுள்ள ஒரு புதிய வழி மிகுந்த பரிசுத்த இடத்திற்குக் கூட நம்பிக்கையுடனும் சுதந்திரமாகவும் நுழைய முடியும் என்னும் உரிமையைத் தந்துள்ளது – இங்கு இயேசுவின் சிந்தப்பட்ட இரத்தம் மற்றும் துளைக்கப்பட்டுள்ள உடல்  இந்த திரைச்சீலையோடு ஒப்பிடப்பட்டு மறைபொருள் விளங்கப் பெறுகிறது.

எபிரெயர் 10:19-20

மோஷே மற்றும் இஸ்ரயேல்  மக்களால் கட்டப்பட்டதை விட, மிகச் சிறந்த மற்றும் பரிபூரணக் கூடாரத்தின் கோஹேன் ஹகாடோல் (பிரதான ஆசாரியராக) இயேஷூவா  வந்தார்; அவருடைய ஆலயம் சாலமன் மன்னனின் நாளில் இருந்ததைப் போல மனித கைகளால் உருவாக்கப்படவில்லை, ஆனால் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டது.

எபிரெயர் 9:11

காளைகளின் அல்லது ஆடுகளின் ரத்தத்தோ அல்லது வேறு எந்த பலியிடப்பட்ட மிருகங்களோடும் அவர் மிக பரிசுத்த இடத்திற்குள் நுழையவில்லை, ஏனென்றால் அவற்றின் இரத்தம் ஒருபோதும் பாவத்தை முழுமையாக மறைக்க முடியாது, ஆனால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்பட வேண்டும்.

நம்முடைய பாவங்களை நம்மிடமிருந்து முற்றிலுமாக அகற்றுவதற்காக அனைவருக்கும் ஒரே முறையாக  தனது சொந்த இரத்தத்தோடு இயேஷூவா கோடேஷ் ஹாகோடெஷிமுக்குள் நுழைந்தார்! ஹல்லெலூயா!

எபிரெயர் 9:12

அவருடைய நாமத்தை என்றென்றும் புகழ்வோம்! ஆமென்.

Prev
Next