பராஷா யித்ரோ (ஜெத்ரோ): ராஜ்யத்திற்காக எரிவது

பராஷா பெயர்17 யித்ரோ, יִתְרוֹ

இந்த வாரம், பராஷா யித்ரோவில், தேவன் அவருடைய மக்களை விடுவிக்க செய்த எல்லா அற்புதங்களையும் கேட்டபின், மோஷேயின் மாமனார் யித்ரோ (ஜெத்ரோ), மிதியனில் இருந்து மோஷேயின் மனைவி மற்றும் இரண்டு மகன்களுடன் இஸ்ரேலியர்களின் முகாமில் அவரைச் சந்திக்க வருகிறார்.

எரிவதைத் தடுப்பது: பிரதிநிதித்துவம் செய்வது எப்படி என்பதை மோஷே கற்றுக்கொள்கிறார்

யாத்திராகமம் 18:14

கடவுள் அவர்களுக்காகச் செய்த எல்லாவற்றையும் பற்றி கேட்ட யித்ரோ மோஷேயுடன் மகிழ்ச்சியடைந்தார்; ஆனால் அடுத்த நாள், மக்களை நியாயந்தீர்ப்பதற்கு மோஷே நீண்ட நேரம் செலவழிப்பதை யித்ரோ கண்டபோது, மோஷேயின் மீது வைக்கப்பட்ட பாரத்தைப் பற்றி அவர் கவலைப்பட்டார்.

மோஷேயின் மாமனார், மோஷே தன்னைத் வருத்திக் கொள்ளாதபடி, சுமையைச் சுமக்க உதவும் தலைமைப் பதவிகளை வகிக்க மற்றவர்களை நியமிக்க வேண்டும் என்று புத்திசாலித்தனமாக அறிவுறுத்தினார்.

இதன் விளைவாக நமது நல்வாழ்வும் உறவுகளும் பாதிக்கப்படுகின்ற விதம் நமது நேரத்தை எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் ஆக்கிரமிக்க அனுமதிக்கக்கூடாது என்பதில் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

நம் வாழ்க்கையில் அதிக சமநிலையை வழங்குவதற்காக நம் கடமைகளில் சிலவற்றை நாம் ஒப்படைக்கக்கூடிய மற்றவர்களை நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

திறமையான தலைவர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் எந்த குணங்களை கவனிக்க வேண்டும் என்று கடவுளுடைய வார்த்தை நமக்கு சொல்கிறது: திறமையான, கடவுளுக்கு பயந்த, நேர்மையான மக்கள்.

யாத்திராகமம் 18:21

வாழ்க்கை ஒரு “விரைவான வேகம்” ஆக வடிவமைக்கப்படவில்லை; மாறாக, இது ஒரு மராத்தான் பந்தயம். நாம் அதை இறுதிவரை சகித்துக்கொள்ள வேண்டுமானால் (ஜெத்ரோ மோஷேக்கு அறிவுறுத்தியது போல) நாம் நம்மை அதிக நேரம் வேலை செய்ய பழக்கிக்க கூடாது.

நீதிமொழிகள் 23: 4-5

அதிர்ஷ்டவசமாக, மோஷே தனது மாமனாரைக் கேட்டார், இது மோஷேயின் மனத்தாழ்மையின் அழகிய தன்மையை வெளிப்படுத்துகிறது. நம்முடைய சொந்த நலனுக்காகவும் மற்றவர்களின் நன்மைக்காகவும் தேவையான திருத்தங்களை அளிக்க கடவுள் ஒருவரை நம் வாழ்வில் அனுப்பும்போது நாம் நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும், தற்காப்புடன் இருக்கக்கூடாது.

இறைவனின் குரல்

யாத்திராகமம் 19: 3, 5

இந்த பராஷாவில்,  இஸ்ரயேல் புத்திரர் சினாய் மலையின் எதிரே முகாமிடுகிறார்கள், மோஷே கடவுளைச் சந்திக்க மலைக்குச் செல்கிறார்.

மலையில், கர்த்தர் மோஷேக்கு “யாஅகோவின் வீடு” மற்றும் ” இஸ்ரயேல் புத்திரர்” ஆகிய மக்களுக்கு ஒரு சிறப்பு வாக்குறுதியை அளிக்கிறார் என்று அறிவுறுத்துகிறார்: அவர்கள் அவருடைய சொந்த சிறப்பு தேசமாக இருக்க வேண்டும் அதாவது –ஆசாரியர்களின் ராஜ்யம் (மம்லெகெத் கோஹனிம்) மற்றும் ஒரு புனித தேசம் (கோய் காடோஷ்) :מַמְלֶכֶת כֹּהֲנִים, וְגוֹי קָדוֹשׁ / mamlechet kohanim v’goy kadosh

இஸ்ரயேல் மக்கள் கடவுளின் குரலைக் கேட்டு, அவருடன் உடன்படிக்கையை  கைக்கொண்டு இருந்தால், கடவுள் அவர்களை அவருடைய சிறப்பு பொக்கிஷமாக ஏற்றுக்கொள்வார். எபிரேய மொழியில், பயன்படுத்தப்பட்ட சொல் செகுல்லா סְגֻלָּה இது சாகோல் என்ற வார்த்தையிலிருந்து வந்தது, அதாவது கத்தரி நிறம் – அதாவது அரச குடும்பத்தின் நிறம்.

புதிய உடன்படிக்கையில், இயேஷூவாவில்(இயேசு) உள்ள அனைத்து விசுவாசிகளும்  ராஜாக்களின் ராஜா மற்றும் ஆண்டவரின் ஆண்டவருடைய மகன்கள் மற்றும் மகள்கள்; ஆகையால், நாம் அனைவரும் கர்த்தருக்கு ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆனோம்.

வெளிப்படுத்துதல் 1:6

கடவுளின் கட்டளைகளைக் கடைப்பிடிப்பதற்கும் அவருக்குக் கீழ்ப்படிவதற்கும்  இஸ்ரயேல் மக்கள் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள்: யாத்திராகமம் 19: 8

மோஷே  இஸ்ரயேல் மக்களை புனிதப்படுத்தி, சினாய் மலையில் நியாயப்பிரமாணத்தைப் பெற கடவுளைச் சந்திக்க அவர்களைத் தயார்படுத்துகிறார்.

இதுவே எகிப்திலிருந்து வெளியேறியதன் முழு நோக்கமாகும்- இஸ்ரயேல் கடவுளின் டோராவைப்(அறிவுறுத்தல்கள்) பெறுவது. யாத்திராகமம் 3:12

பெண்களுக்கு ஒரு சிறப்பு இடம்

யாத்திராகமம் 19-ன் மூன்றாம் வசனம் “யாக்கோபின் வீடு” மற்றும் “ இஸ்ரயேல் புத்திரர்” என்ற இரண்டு சொற்களைப் பயன்படுத்துவதால், யூத ஞானிகள் முதல் பதம்  இஸ்ரயேல் பெண்களையும் இரண்டாவது பதம் ஆண்களையும் குறிக்கிறது என்று நம்புகிறார்கள்.

கடவுள் இஸ்ரயேலுக்கு டோரா கொடுத்தபோது, முதலில் பெண்களை அணுகும்படி மோஷேயிடம் சொன்னார் என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள்.

இஸ்ரயேலின் நீதியுள்ள பெண்களின் தகுதி மூலம் மேசியாவின் மீட்பு வரும் என்று மிட்ராஷ் (வாய்வழி சட்டம்) கூறுகிறது: “எல்லா தலைமுறையினரும் தங்கள் தலைமுறையின் பக்தியுள்ள பெண்களின் தகுதியால் மீட்கப்படுகிறார்கள்” (யல்குட் ஷிமோனி, ரூத்: 606). இது மிட்ராஷ் இல் உள்ளது.

ஒருவேளை, இது ஏசாயாவால் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லப்பட்ட இயேசுவின் (இயேசுவின்) தாயாக மிரியாமின் பங்கை சுட்டிக்காட்டுகிறது: ஏசாயா 7:14

துரதிர்ஷ்டவசமாக, ஏசாயாவின் ஏழாம் அத்தியாயம் வழக்கமான ஷப்பாத் வாசிப்புகளின் போது படிக்கப்படவில்லை. ஆனால் மேசியாவைப் பற்றிய இந்த ஷப்பாத்துக்காக ஹஃப்டாராவில் (தீர்க்கதரிசன பகுதி) படிக்கிறோம்: ஏசாயா 9: 6

மேசியாவின் போதனைகளை பெண்கள் முதலில் பெறுவார்கள் என்று யூத ஞானிகள் நம்பினர்.

இயேசு பல பெண்களுக்குக் கற்பித்தபோது, வேறொரு மிரியம் இயேஷூவாவின் மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்ததற்கு முதல் கண் கண்ட சாட்சியாக ஆனார் என்பதை நாம் அறிவோம் – இது இயேசுவே மேசியா என்பதின் முழுமையான அடையாளம் மற்றும் பாவத்தின் மீதான வெற்றியுமாகும். மாற்கு 16:9

பெண்கள் சாட்சிகளுக்கு நம்பகத்தன்மை வழங்கப்படாத ஒரு கலாச்சாரத்தில், இது ஒரு அசாதாரண நிகழ்வு,) நாம் அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ரூவா ஹகோடேஷ் (பரிசுத்த ஆவியானவர் விரும்பும் நிகழ்வு.

மலையின் அடிவாரத்தில் கடவுளுடன் சந்திப்பு

மூன்றாம் நாள் மலையின் அடிவாரத்தில் நின்று, இஸ்ரயேல் மக்கள் கடவுளைச் சந்தித்தனர், அவர் இடி, மின்னல், அடர்த்தியான மேகங்கள் மற்றும் ஷோஃபரின் (ஆண் ஆட்டின் கொம்பு) / எக்காளச் சத்தத்துடன் இறங்கினார்.

கடவுள் நெருப்புடன் வந்ததால், முழு மலையும் புகையால் மூடப்பட்டிருந்தது,

கர்த்தர் பட்சிக்கிற அக்கினி – உபாகமம் 4:24

இது போன்ற ஒரு பயங்கரமான காட்சியைக் கண்டு தான் மக்கள் நடுங்கி மோஷேயிடம் சொன்னார்கள், யாத்திராகமம் 20:19

அதிர்ஷ்டவசமாக, நாம் அத்தகைய இருள் மற்றும் நெருப்பு மற்றும் காது கேளாத, பயமுறுத்தும் சத்தத்திற்கு வரவில்லை, ஆனால் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சீயோன் மலைக்கும், பரலோக நகரமான எருசலேமுக்கும், தேவதூதர்களுக்கும்-இயேஷூவாவுக்காக வந்திருக்கிறோம். எபிரெயர் 12: 22-24

நாம் புதிய உடன்படிக்கையின் கிருபையின் கீழ் இருந்தாலும், அதில் கடவுளுடைய சட்டங்கள் நம் இருதயங்களில் எழுதப்பட்டிருந்தாலும், கடவுளின் கட்டளைகள், கல் பலகைகளில் தனது சொந்த விரலால் எழுதப்பட்டவை, அவை உடன்படிக்கைகளிலும் உள்ள எல்லா மக்களுக்கும் நித்தியமானவை, உண்மையானவை ஆகும்.

அவருடைய கட்டளைகளைக் கடைப்பிடிப்பதுதான் நாம் கடவுள்மீதுள்ள அன்பைக் காட்டுகிறோம். கடவுளுடனும் மற்றவர்களுடனும் உறவில் ஆரோக்கியமான, மகிழ்ச்சியான, பயனுள்ள மற்றும் இணக்கமான வாழ்க்கைக்கு அவரது கட்டளைகள் ஒரு வழிகாட்டியை வழங்குகின்றன.

1 யோவான் 5:3

சட்டவிரோத வாழ்க்கையை வாழும்படி இயேசு நம்மை பாவத்திலிருந்து விடுவிக்கவில்லை. கடவுளின் சட்டங்களுக்கு அப்பட்டமாக கீழ்ப்படியாமல் நடந்து கொண்டால் நம்முடைய ஜெபங்கள் கேட்கப்படக்கூடாது என்று கடவுளுடைய வார்த்தை எச்சரிக்கிறது.

நீதிமொழிகள் 28:9

கடவுளின் சட்டம் நம் உறவுகளை பாதுகாக்கிறது. பத்து கட்டளைகளில் முதல் ஐந்தைக் கொண்ட முதல் கற்பலகை கடவுளுடனான நமது உறவைப் பற்றியது. ஐந்து கட்டளைகளின் இரண்டாவது தொகுப்பு நம் அண்டை வீட்டாருடனான உறவைப் பற்றியது. அதனால்தான் கடவுளை நேசிப்பதும், அண்டை வீட்டாரை நேசிப்பதும் கட்டளைகளை முழுமையாக தொகுக்கிறது என்று இயேசு சொன்னார்.

மத்தேயு 22:37-40

இஸ்ரயேலின் கடவுள் ஒரு  மனித உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தாத “சக்தி” அல்ல, ஆனால் காப்பாற்றுவதற்கும், மீட்பதற்கும், விடுவிப்பதற்கும் மனிதகுலத்தின் விவகாரங்களுடன் நெருக்கமாக ஈடுபடும் அன்பின் கடவுள். இந்த கடவுள் மட்டுமே நம் அன்பிற்கும் பக்திக்கும் தகுதியானவர், வேறு யாரும் இல்லை.

பொறாமை மற்றும் விசுவாசம்

கடவுளைத் தவிர நம் வாழ்வில் நாம் முதலிடம் வகிப்பது விக்கிரகாராதனை என்பதை இரண்டாவது கட்டளையிலிருந்து நாம் காண்கிறோம். கடவுள், தனது சொந்த ஒப்புதலால், பொறாமை கொண்ட கடவுள் என்று. קַנָּא  / Qanna / கண்ணாவின் எபிரேய வேர் (பொறாமை) என்பது காயமடைந்த ஒருவரின் வெறுப்பைக் குறிக்கிறது.

கடவுளின் மீறி நாம் இன்னொருவரைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, ​​ஒரு கணவன் அல்லது மனைவி ஒரு துரோக வாழ்க்கைத் துணையால் காயப்படுவது போல் அவர் காயமடைகிறார்.

இன்று உலகம் சிலைகளால் நிரம்பியுள்ளது: செல்வம், புகழ், சக்தி, நிலை, பணம், வேலை, பாலியல் உறவுகள், பிரபலங்கள், விளையாட்டு, உறவுகள் என்று. நாம் அடிக்கடி இந்த விஷயங்களை நம் முன்னுரிமையாக ஆக்குகிறோம், மற்ற விஷயங்கள் அல்லது மக்கள் மீது நம் நம்பிக்கையையும் வைக்க முனைகிறோம்; இருப்பினும், கடவுள் மட்டுமே முற்றிலும் நம்பகமானவர்.

கடவுளின் தீர்க்கதரிசன வார்த்தை ஒரு நாள் அவருடைய மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த விக்கிரகாராதனையையும் சகித்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் என்று வாக்குறுதி அளிக்கிறது ஓசியா 14:8

அவ்ராஹாம், யிட்ஸ்காக் மற்றும் யாஅகோவின் கடவுளைத் தேடும் தலைமுறை இதுவாக இருக்கட்டும்; மேசியாவின் அன்பில் நாம் ஒன்றுபட்டு, ஒரே உண்மையான கடவுளை ஆவியிலும் சத்தியத்திலும் வணங்குவோம்.

Prev
Next