பராஷா கீ திஸ்ஸா(நீங்கள் எடுக்கும் போது): இரண்டாவது வாய்ப்புகள் மற்றும் நெருப்பு இரதங்கள்

கீ திஸ்ஸா (நீங்கள் எடுக்கும் போது ) כִּי תִשָּׂא

யாத்திராகமம் 30:11–34:35; 1 இராஜாக்கள் 18:1–39; 2 கொரிந்தியர் 3:1–18

பராஷா பெயர்21 கீ திஸ்ஸா, כִּי תִשָּׂא

நம் கடைசி இரண்டு டோரா ஆய்வுகள், டெரூமா மற்றும் டெட்ஸவ்வெ, வனாந்தரத்தில் ஒரு கூடாரத்தைக் கட்டுவதில் கவனம் செலுத்தியது. இந்த ஷப்பாத் பகுதிகள் மலையில் மோஷேக்கு கடவுளின் அறிவுறுத்தல்களுடன் தொடர்கிறது.

இஸ்ரயேலியர்கள் சரணாலயத்தின் நீர் படுகை, அபிஷேக எண்ணெய் மற்றும் தூபத்தை உருவாக்க வேண்டும். புனிதமான கட்டுமானத் திட்டத்தை வழிநடத்த Bezalel / בְּצַלְאֵל / பெட்ஸல்யேல் என்ற “ஞானமுள்ள” கைவினைஞரை தனது கூட்டாளியான Oholiab / אָהֳלִיאָב‎ / ஒஹோலீயாவுடன் தேர்ந்தெடுத்ததாக கடவுள் மோஷேயிடம் கூறுகிறார்.

(யாத்திராகமம் 31:2)

சரணாலயம் கட்டுவதற்கு நிதியளிப்பதற்காக, இஸ்ரயேல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பை எடுக்கவும், அரை ஷெக்கெல் வெள்ளி கொடுக்கும்படி அவர்களுக்கு அறிவுறுத்தவும் கடவுள் மோஷேக்கு கட்டளையிடுகிறார்.

(யாத்திராகமம் 30:13)

சரணாலயத்தை நிர்மாணிப்பது ஒரு முக்கியமான மற்றும் புனிதமான பணியாக இருந்தாலும், இந்த தகுதியான பணியையும் மீறி அஃதாவது ஓய்வுநாளை அனுசரிப்பதற்கான அவருடைய கட்டளையை நிறைவேற்ற ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட வேண்டும் என்பதை கடவுள் தெளிவுபடுத்துகிறார்.

நாம் பயனுள்ள சாதனைகளை நோக்கி (மற்றும் இறைவனை சேவிக்கும் நோக்கத்திற்காக கூட) செயல்படுகிறோம், ஆனால் ஷப்பாத்தை பரிசுத்தமாக வைத்திருக்க ஒரு நாள் அவற்றை நிறுத்தி வைக்க கடவுள் விரும்புகிறார் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

ஏழாம் நாளில் ஓய்வு மற்றும் புத்துணர்ச்சி பெறுவது சர்வவல்லமையுள்ள கடவுளுடனான நமது உடன்படிக்கை உறவின் சிறப்பு அறிகுறியாகும்.

அவர் தான் படைப்பாளர் என்பதற்கு ஒரு சான்று. அவர் ஆறு நாட்களில் உலகைப் படைத்து, ஏழாம் நாளில் ஓய்வெடுத்தது போல, நாம் ஆறு நாட்கள் வேலை செய்து ஏழாம் நாளில் ஓய்வெடுக்க வேண்டும்.

(யாத்திராகமம் 31:17)

இடைவெளியில் நிற்கிறது

(யாத்திராகமம் 32: 1)

மோஷே Sinai / סִינָי / சீனாய் மலையில் கடவுளின் அறிவுறுத்தலைப் பெறுகையில், மக்கள் அவர் திரும்பி வருவதற்கு பொறுமையிழந்து, ஆரோன் (Aaron /  אַהֲרֹן ‎/ அஹரோன்) தங்களைக் காணக்கூடிய கடவுளாக மாற்ற வேண்டும் என்று கோருகிறார்கள்.

அஹரோன் அவர்களின் அழுத்தத்திற்குப் பணிந்து, ஒரு பொன் கன்றுக்குட்டியை வடிவமைத்து, விக்கிரகத்தை தங்கள் கடவுளாக அறிவிக்கிறார்.

(யாத்திராகமம் 32:4)

மக்கள் ஒரு பொன் கன்றுக்குட்டியை வணங்குவதை கடவுள் பார்க்கும்போது, ​​அவர்களை அழிக்கவும், மோஷேயுடன் மீண்டும் அனைத்தையும் தொடங்கவும் அவர் அச்சுறுத்துகிறார்.

(யாத்திராகமம் 32: 9–10)

அவரை ஒரு பெரிய தேசத்தின் தொடக்கமாக மாற்றுவதற்கான கடவுளின் வாய்ப்பை ஏற்றுக்கொள்வதற்குப் பதிலாக, மோஷே இடையே நின்று இஸ்ரயேல் மக்கள் சார்பாக பரிந்து பேசுகிறார்.

மோஷே மக்களுக்காக ஜெபித்தாலும், அவர் மலையிலிருந்து இறங்கி அவர்களின் விக்கிரகாராதனையைக் காணும் போது அவர் மிகவும் கோபப்படுகிறார் அதனால் அவர் தான் பெற்றுக் கொண்டு வந்த கடவுள் தன் கை விரல்களால் செதுக்கிய கற்பலகைகளை அடித்து நொறுக்குகிறார்.

மோஷே பின்னர் பொன் கன்று சிலையை அழித்து முதன்முதலில் இந்த இழிவான செயலில் ஈடுபட  தூண்டியவர்களைக் கொன்றுவிடுகிறார்.

இஸ்ரயேலை முற்றிலுமாக அழிப்பதில் இருந்து கடவுள் விலகியிருந்தாலும், அவர்களின் பாவம் பின்விளைவுகள் இல்லாமல் இல்லை – 3,000 ஆண்கள் அந்த நாளில் தீர்ப்பின் வாளின் கீழ் மாண்டு போகிறார்கள். ஆச்சரியப்படும் விதமாக, டோரா இஸ்ரயேல் மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட Shavuot / שָׁבוּעוֹת‎ / ஷாவூவோத் பெந்தெகொஸ்தே அன்று, இயேஷூவா (இயேசுவின்) உயிர்த்தெழுதலுக்குப் பிறகு, எருஷலாயீமில் கடவுள் தனது The Holy Spirit /  Ruah HaKodesh / ரூவாஹ் ஹகோடேஷை (பரிசுத்த ஆவியானவர்) ஊற்றினார், அதே எண்ணிக்கையிலான மக்கள்  இரட்ச்சிக்கப்பட்டனர்!

(அப்போஸ்தலர் 2:41)

கடவுள் ரூவாஹ் ஹகோடேஷை அனுப்பியதன் மூலம், இயேசு நம்மைக் கண்டிக்க வந்ததில்லை, ஆனால் நம்மைக் காப்பாற்றுவதற்காக வந்தார் என்பதை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. நமக்கு இன்னும் நம்பிக்கை அருளப்பட்டு இருக்கிறது. எல்லா சத்தியத்திலும் நம்மை கை பிடித்து வழிநடத்துவதன் மூலம், மரணத்தை அல்ல, நம்மை உயிர்ப்பிக்க தேவனுடைய ஆவி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கடவுள் இரண்டாவது வாய்ப்புகளைத் தருகிறார்

இஸ்ரயேலரைப் போலவே, நம்மில் சிலர் நம் வாழ்வின் காலங்களில் நாம் பாவத்தில் இறங்குவோம் அல்லது கர்த்தரிடமிருந்து விலகிவிடலாம், ஆனால் மன்னிப்பைக் பெற மனந்திரும்பி அவருடைய சந்நிதிக்கு முன் திரும்பி வர ஒப்புக்கொண்டால், மீட்டெடுப்பு மற்றும் புதுப்பித்தல் எனும் நம்பிக்கையை கடவுள் நமக்கு வாக்குறுதி அளிக்கிறார் .

கோபத்தினால் முதன் முதலில் கொடுக்கப்பட்ட கற் பலகைகளை அழித்தாலும், இரண்டாவது முறை கற் பலகைகளை பெற மோஷேயை மீண்டும் மலைக்கு வருமாறு கடவுள் அழைப்பதன் மூலம் இது குறிக்கப்படுகிறது.

(யாத்திராகமம் 34:1)

கடவுள் மிகவும் நல்லவர்! அவர் மோஷேயின் முன் கடந்து, அவருடைய தெய்வீக தன்மையை அவருக்கு அறிவித்தார்:

(யாத்திராகமம் 34: 6–7)

நாம் எவ்வளவு அதிகமாக (கடவுளாக)உருவகப்படுத்தப்பட்டு, நாம் உருவாக்கப்பட்டுள்ள (கடவுள்)உருவமாக மாற்றப்படுகிறோமோ, அவ்வளவுக்களவு கருணை, அருள், பொறுமை, நீண்டகால துன்பம், நன்மை, உண்மை போன்ற இந்த அற்புதமான குணங்களை நிரூபிப்போம். நாம் குறைத்து தீர்மானிப்போம், அதிக  இரக்கமுள்ளவர்களாக மாறுவோம்; நாம் குறைவாக விமர்சிப்போம், மேலும் இடையிட்டு பரிந்து பேசுவோம்.

நாம் எப்படி மாற்றப்பட வேண்டும்-அவரைப்(கர்த்தர்) போலவே இருக்க வேண்டும். கடவுளுடன் உடன்படிக்கைக்கு வருவது என்பது விதிகளை பின்பற்றுவது மட்டுமல்ல; இது ஒரு அன்பான கடவுளுடன் ஆழ்ந்த, நிலையான, நெருக்கமான உறவைக் கொண்டிருப்பதாகும்.

இஸ்ரயேலுடன் ஒரு நித்திய உடன்படிக்கை

இன்று, கிறிஸ்தவ திருச்சபையின் ஒரு பகுதி மாற்று இறையியல் கோட்பாட்டை நம்புகிறது, கடவுள் இனி யூத மக்களுடன் உடன்படிக்கை செய்யவில்லை என்று வாதிடும் ஒரு தவறான கோட்பாடு – அவர் அவர்களை மறுத்துவிட்டார், அவர்களுக்கு பதிலாக திருச்சபையுடன் உடன்படிக்கையை மாற்றிக் கொண்டுவிட்டார்.

அவர்கள் இப்போது கடவுளின் புதிய இஸ்ரயேல் என்று நம்புபவர்கள் மோஷேயின் மனத்தாழ்மையை முற்றிலும் துறந்து முரண்படும் ஒரு ஆணவத்தைக் காட்டுகிறார்கள். மோஷே – இஸ்ரயேலுக்குப் பதிலாக மாறியிருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் அவர், மாறாக, அவர்களின் பிழைப்புக்காக ஜெபித்தார்.

கடவுளின் குடும்ப மரத்தில் யூதரல்லாதவர்களை மறைப்பதற்கு எதிராக அப்போஸ்தலன் பவுல் திருச்சபையை எச்சரித்தார், (ரோமர் 11:18)

மரத்தை மாற்றுவதை விட, விசுவாசிகள் ஒரு பழங்கால மரத்தில் ஒட்டப்படுகிறார்கள். கடவுள் தம்முடைய தெரிவுக்காக வேறொரு மக்களை மாற்றியுள்ளார் என்பது சாத்தியமற்றது, ஏனென்றால் அவர் தம்முடைய ஜனமான இஸ்ரயேலை ஒருபோதும் கைவிட அல்லது புறம் தள்ள மாட்டார் என்று வாக்குறுதி அளித்துள்ளார்.

(சங்கீதம் 94:14)

ஹஃப்டாரா கீ  திஸ்ஸா (தீர்க்கதரிசன வாசிப்பு)

இந்த வாரத்தின் ஹஃப்டாரா வாசிப்பில், இஸ்ரயேலின் கடவுள் தவிர வேறு கடவுள் இல்லை என்பதை இஸ்ரயேலருக்கு நிரூபிக்க புறப்படும்போது, கார்மெல் மலையில் எலியா தீர்க்கதரிசி ஒரு மகத்தான வெற்றியைப் பெறுகிறார். 

பொய்யான கடவுளான (Baal / בַּעַל / பாஅல்) பாஅலின் தீர்க்கதரிசிகளை அவர் ஒரு போட்டிக்கு சவால் விடுகிறார்.

இரண்டு பலிபீடங்கள் செய்யப்படுகின்றன: ஒன்று பாஅல்லுக்கும் ஒன்று இஸ்ரயேலின் கடவுளுக்கும். எருதுகள் பலி செய்யப்பட்டு பலிபீடங்களில் வைக்கப்படுகின்றன. ஆனால் அவர்கள் பலியை எரிக்க நெருப்பை ஏற்றுவதில்லை.

சவால் என்னவென்றால், உண்மையான கடவுள் பலியை எரிக்க பரலோகத்திலிருந்து நெருப்பை அனுப்புவார்.

எலியா அவர்களின் பொய்யான கடவுளை கேலி செய்கிறார், YHVH  יהוה கர்த்தர் தான் கடவுள் என்பதை எந்த சந்தேகமும் இல்லாமல் வியத்தகு முறையில் நிரூபிக்கிறார்.

எலியா இஸ்ரயேலை அவர்களின் துரோகத்திலிருந்து விலக்கி, ஒரே உண்மையான கடவுளிடம் திருப்புகிறார்.

ஆனால் அவர் அதைச் செய்வதற்கு முன்பு, இஸ்ரயேலுக்கு அதிக சிரமத்தை ஏற்படுத்தியதாக ஆகாப் ராஜா எலியாவைக் குற்றம் சாட்டினார். (1 இராஜாக்கள் 18:17)

ஆயினும், உண்மையில், ஆகாபின் ஃபீனீசிய மனைவி, Jezebel / אִיזֶבֶל‎ / ஈசெவெல், இஸ்ரயேல் தனது பொய்யான கடவுளான பாஅலைப் பின்தொடரும்படி செய்து  கடவுள்(கர்த்தர்)  முன் அனைத்து வகையான சிக்கல்களிலும் சிக்கவைத்திருந்தார்.

ஒவ்வொரு நல்ல மனிதனுக்கும் பின்னால் ஒரு பெரிய பெண் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது, ஆனால் தவறான பெண் ஒரு ஆணின் வீழ்ச்சியாகவும் இருக்கலாம். ஒரு பெண் நன்மைக்காக அல்லது தீமைக்காக சக்திவாய்ந்த செல்வாக்கைக் கொண்ட நபராக பல உதாரணங்களை பைபிளில் காண்கிறோம்.

இந்த உண்மையைக் காண ஏவாள், ஆடாம், சாராஹ் மற்றும் அவ்ராஹாம், எஸ்தர் மற்றும் ராஜா அஹஷ்வேரோஷ் , பத் ஷெவா மற்றும் டாவிட், அவிகாயில் மற்றும் டாவிட், ஷிம்ஷோன் மற்றும் டெலிலா ஆகியோரின் உதாரணங்களை மட்டுமே நாம் பார்க்க வேண்டும்.

இந்த ஆபத்துகளின் காரணமாக, விசுவாசிகள் அல்லாதவர்களை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டாம் என்று கடவுள் எச்சரித்துள்ளார், அவர்கள் நம் இருதயங்களை கடவுளிடமிருந்து விலக்கிவிடுவார்கள் என்பதே செய்தியாகும்.

கடவுள் இவ்வளவு பெரிய ஞானத்தை அளித்த சாலொமோன் ராஜாவுடன் இந்த எச்சரிக்கை விளையாடுவதை நாம் காண்கிறோம், ஆனால் வெளிநாட்டுப் பெண்களை திருமணம் செய்வதற்கான முடிவில் அவருக்கு ஞானம் இல்லை. கடைசியில், பொய்யான கடவுள்களை வணங்குவதற்காக அந்தப் பெண்கள்  அவருடைய இருதயத்தை கடவுளிடமிருந்து விலக்கினார்கள்.

தேவபக்தியுள்ள பெண்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் ஆண்களின் மீது தாங்கள் ஏற்படுத்தக்கூடிய செல்வாக்கை உணர்ந்து, கர்த்தருக்குப் பயந்து புத்திசாலித்தனமாக அதைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

சிலைகளை வணங்கும் பாவத்திற்குள் இஸ்ரயேலை வழிநடத்த ஈசெவெல் ராணி தனது சக்திவாய்ந்த செல்வாக்கைப் பயன்படுத்தினார்.

கடவுளை உண்மையாக வணங்குவதற்காக எலியா இஸ்ரயேலைத் திருப்பினார்.

ஆனால் அவர்களின் வாழ்க்கையைப் பார்த்தால், எலியாவை விட ஈசெவெல் மிகவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் என்று மேற்பரப்பில் தோன்றலாம். அவளுக்கு சக்தி, நிலைமை மற்றும் செழிப்பு இருந்தது, அதே நேரத்தில் எலியாவுக்கு பரம்பரை இல்லை, உலக நிலை இல்லை, சில சமயங்களில் பசியும் இருந்தது.

கடவுளைச் சேவிக்க விரும்பும் எவரும் இல்லை என்று நம்பி அவர் சில சமயங்களில் விரக்தியடைந்தார். அவர் கூட்டுறவுக்காக ஏங்கினார், ஆனால் பெரும்பாலும் தனிமையாக உணர்ந்தார். அவர் மிகவும் மனச்சோர்வையும் ஊக்கத்தையும் உணர்ந்த நேரங்கள் இருந்தன, அவர் இறக்க விரும்பினார்.

அவர் நிச்சயமாக ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மனிதரைப் போல் இல்லை, இல்லையா? இருப்பினும், வாழ்க்கையைப் பற்றிய தற்காலிக பார்வையை மட்டுமே நாம் எடுக்க முடியாது; இந்த வாழ்க்கையை நாம் ஒரு முடிவாகப் பார்க்கத் தேவையில்லை, ஏனென்றால் நித்தியம் அனைத்தும் நமக்குக் காத்திருக்கிறது, எந்தக் கண்ணும் கூட பார்க்காத பொக்கிஷங்களை பரலோகத்தில் சேமித்து வைத்திருக்கலாம்!

சங்கீதம் 37:16

எலியா மற்றும் ஈசெவெலின் வாழ்க்கையைப் பார்த்தால், சக்தி, நிலை மற்றும் செழிப்பு ஆகியவை நமது இறுதி இலக்காக இருக்க முடியாது என்பதைக் காண்கிறோம்; மாறாக, நோய் – ஆரோக்கியம், செல்வம் மற்றும் வறுமை, சிறந்த அல்லது மோசமான தருணங்கள் -இந்த நேரத்திலிருந்து எப்போதும் என்றென்றும் வாழ்க்கையில் நம்முடைய முதன்மை நோக்கம் இஸ்ரயேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு உண்மையாக இருக்க வேண்டும்!

நீதிமொழிகள் 23:17

இந்த இரண்டு நபர்களான ஈசெவெல் மற்றும் எலியா ஒவ்வொருவரும் தங்களது சொந்த பணியில் வைராக்கியமுள்ளவர்களாக இருப்பதைக் காணலாம் – ஒன்று இறைவனுக்காகவும் மற்றொன்று ஒரு பொய்யான கடவுளுக்காகவும் – ஆனால் அவர்களின் வாழ்க்கை மிகவும் மாறுபட்ட வழிகளில் முடிந்தது.

ஈசெவெல் தன்னை அலங்கரித்துக் கொள்ள அமர்ந்திருந்தபோது, அவளுடைய ஊழியர்களால் ஜன்னலுக்கு வெளியே தள்ளப்பட்டாள், அவள் இறந்துவிட்டாள். குதிரைகள் அவளது உடலை மிதித்தன, நாய்கள் அவளது சதைகளை மிருகத்தனமாக சாப்பிட்டன. என்ன ஒரு பயங்கரமான முடிவு. ஆனாலும், அவளுடைய நித்திய விதி மிகவும் கொடூரமானது.

இந்த வாழ்நாளில் பெரும் மற்றும் கடுமையான சோதனைகளைச் சந்தித்த எலியா, நெருப்பு இரதத்தில் சொர்க்கம் வரை சென்றார்.

ஒருநாள், எலியாவைப் போலவே, நாம் பரலோகத்தில் இருப்போம், கடவுளின் இருப்பை என்றென்றும் அனுபவிப்போம்.

வாழ்க்கையின் தற்போதைய தொல்லைகள் மற்றும் சோதனைகள் மங்கிவிடும். கடவுள் நம் கண்ணீரை எல்லாம் துடைப்பதால், ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் நாம் ஆறுதலடைவோம்.

ஆகவே, நம் வாழ்க்கை முழுமையடையாவிட்டால் நாம் கஷ்டப்பட்டு சகித்துக்கொள்ளும்போது பாவிகள் அவர்களின் வழிகளில் செழிப்பதாகக் கண்டால் நாம் விரக்தியடைய வேண்டாம்;

ஒரு நாள் கடவுள் தம்முடைய மகிமையை நமக்குக் காண்பிப்பார்; நாம் அவருடன் என்றென்றும் பாதுகாப்பாக இருப்போம். இதற்கிடையில், அவருடைய இருப்பு மற்றும் அன்பு சூழ்நிலைகள் கடுமையாக இருந்தபோதிலும் பூரணமான அமைதியைக் கொடுக்கும்.

ஆமென்.

Prev
Next